نظر سنجی رستوران اقدسیه

راهنمای پاسخگویی

عالی
عالی
خوب
خوب
متوسط
متوسط
ضعیف
ضعیف
بسیار ضعیف
بسیار ضعیف